Taking you further

Welkom bij NederlandWelkom bij Russell Bedford Nederland, een nationale groep van onafhankelijke auditoren, fiscaal adviesbureaus en business consultants. Leden van Russell Bedford Netherlands zijn overal in Nederland gevestigd op strategische bedrijfslocaties. Elk bedrijf is tevens lid van het wereldwijde Russell Bedford International netwerk, dus waar u zich ook bevindt en waar u ook heen wilt: wij staan voor u klaar.

Deskundigheid op het gebied van Nederlandse fiscaliteit, accountancy, audit en consultancy. De Russell Bedford Netherlands groep van accountants is opgericht om nationale en internationale organisaties overal in Nederland bij te staan bij het voldoen aan de voorschriften op het gebied van accountancy, audit, fiscaal en financieel advies. Alle bij ons aangesloten bedrijven behoren tot de belangrijkste onafhankelijke accountantskantoren uit hun stad of regio van herkomst, en bezitten zodoende over de lokale kennis en de nationale en internationale connecties die u nodig heeft voor het verwezenlijken van uw zakelijke doelen.

Veel accountantskantoren benadrukken hun aanwezigheid in en kennis van het land waar ze zich bevinden. Maar zijn ze ook in staat toegespitste lokale kennis te leveren? Het Russell Bedford Netherlands netwerk bestaat uitsluitend uit onafhankelijke accountants, fiscaal adviseurs en auditoren die behoren tot de beste accountantskantoren en registeraccountants van Nederland. Dankzij een strenge selectie is er door de jaren heen een hecht team van belangrijke lokale deskundigen ontstaan, die zich qua kennis en ervaring kunnen meten met een landelijke accountantsorganisatie.

Een groep van onafhankelijke kantoren : één landelijk netwerk voor accountancy en audit. Accountantskantoren: Opereren uw klanten of potentiële klanten op nationaal en internationaal terrein, waardoor uw kantoor steeds meer moet voldoen aan de eisen van een landelijke accountantsorganisatie? In dat geval kan het Russell Bedford Netherlands netwerk u van dienst zijn.  Aangezien wij streven naar de uitbreiding van onze geografische dekking, zijn wij ten allen tijde bereid in contact te treden met erkende accountantskantoren, auditoren en fiscale adviseurs, gevestigd op strategische bedrijfslocaties in Nederland.

Onze basisvoorwaarden: Kwaliteit, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid. Bedrijven die zich hebben aangesloten bij Russell Bedford Netherlands, en zodoende lid zijn van het Russell Bedford International netwerk van accountants en auditoren, streven naar kwaliteit, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid. De jarenlange toegewijde inspanningen van de leden van onze internationale groep van accountants hebben het mogelijk gemaakt een wereldwijd gecoördineerd systeem te ontwikkelen en toe te passen, met als doel toezicht te houden op de normen van de kwaliteitscontrole die door onze bedrijven worden gehanteerd.

Onze diensten inzake belastingen, accountancy, audit en consultancy. Het Russell Bedford Netherlands netwerk van accountants en consultants bestaat uit vakbekwame professionals, wiens streven het is uw bedrijfsstrategie om te zetten in reële resultaten. Hechte samenwerking bij binnenlandse en grensoverschrijdende opdrachten en projecten, alsook een innovatieve en voortdurende kwaliteitscontrole en marktbegeleiding, hebben van onze nationale groep van accountants een essentiële partner gemaakt voor een groot aantal bedrijven dat zich nationaal en grensoverschrijdend wenst te ontwikkelen. Wilt u graag eens met ons praten om te bekijken hoe wij uw bedrijf (in Nederland of in het buitenland) zouden kunnen helpen? Neem dan hier contact met ons op voor een eerste gesprek